Skip to main content

Show filters

Hide filters

analyzovat odolnost produktů proti namáhání

Description

Description

Analyzovat schopnost produktů snášet působení sil způsobené teplotou, zatížením, pohybem, vibracemi a dalšími faktory za použití matematických vzorců a počítačových simulací.