Skip to main content

Show filters

Hide filters

zabránit poškození inženýrské infrastruktury

Description

Description

Konzultovat společnosti poskytující veřejné služby ohledně plánů umístění jakékoli inženýrské infrastruktury, která by mohla být v rozporu s projektem nebo by mohla vést ke škodám. Podniknout kroky nezbytné k tomu, aby nedošlo ke škodám.