Skip to main content

Show filters

Hide filters

informovat zákazníky o změnách a zrušení aktivit

Description

Description

Stručně informovat o změnách, zpožděních nebo zrušení plánovaných činností.

Alternativní označení

informovat klienty o změnách a zrušení plánovaných akcí

informovat zákazníky o zrušení a změnách aktivit

sdělovat změny v letovém plánu

poskytovat zákazníkům informace o zrušených a přeložených akcích

informovat zákazníka o změně a zrušení aktivity

informovat zákazníka o změnách a zrušení aktivit