Skip to main content

Show filters

Hide filters

zajistit zabezpečení informací

Description

Description

Zajistit, aby informace shromážděné během dozoru nebo vyšetřování zůstaly v rukou osob oprávněných je přijímat a využívat a nepadly do rukou nepřítele nebo jinak nepovolané osoby.