Skip to main content

Show filters

Hide filters

zavádět udržitelné zadávání zakázek

Description

Description

Zahrnout strategické cíle veřejné politiky do postupů zadávání zakázek, například zelené veřejné zakázky a společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek. Přispívat ke snižování dopadů zadávání veřejných zakázek na životní prostředí, k dosažení cílů v sociální oblasti a lepšímu zhodnocení vynakládaných prostředků z hlediska organizace a celé společnosti.