Skip to main content

Show filters

Hide filters

extrakce informací

Description

Description

Techniky a metody používané pro zjišťování a získávání informací z nestrukturovaných nebo polostrukturovaných digitálních dokumentů a zdrojů.

Alternativní označení

extrakce informace

získávání informací

výběr důležitých informací

třídění informací

Vztahy