Skip to main content

Show filters

Hide filters

kódy územního členění

Description

Description

Rozdělení půdy do zón, v nichž jsou povoleny různé způsoby využití a činnosti, jako jsou rezidenční, zemědělské a průmyslové činnosti. Tyto oblasti jsou upravovány legislativními postupy a místními orgány.