Skip to main content

Show filters

Hide filters

prosazovat práva uživatelů služeb

Description

Description

Podporovat práva klientů kontrolovat svůj život a činit informovaná rozhodnutí o službách, které dostávají, respektovat a ve vhodných případech prosazovat individuální názory a přání jak klienta, tak jeho pečovatelů.

Vztahy