Skip to main content

Show filters

Hide filters

modelovat elektromechanické systémy

Description

Description

Modelovat a simulovat elektromechanický systém, výrobek nebo součást tak, aby mohlo být provedeno posouzení životaschopnosti výrobku a ověření fyzikálních parametrů před vlastním sestavením výrobku.