Skip to main content

Show filters

Hide filters

řídit smlouvy na vrtné práce

Description

Description

Stanovit a řídit smlouvy na vrtné práce mezi provozovateli vrtu a poskytovateli vrtné práce, které specifikují povahu, dobu trvání, poplatky a další charakteristiky spolupráce mezi organizacemi.

Vztahy