Skip to main content

Show filters

Hide filters

poskytovat pacientovi informace nutné pro informovaný souhlas

Description

Description

Zajistit, aby byli pacienti/klienti plně informováni o rizicích a přínosech navrhovaných způsobů léčby, aby mohli udělit informovaný souhlas, a zapojit pacienty/klienty do procesu jejich péče a léčby.

Vztahy