Skip to main content

Show filters

Hide filters

zkoušet vzorky na přítomnost znečišťujících látek

Description

Description

Měřit koncentrace znečišťujících látek ve vzorcích. Vypočítat znečištění ovzduší nebo průtok plynu v průmyslových procesech. Identifikovat potenciální bezpečnostní nebo zdravotní rizika, jako je např. záření.

Vztahy