Skip to main content

Show filters

Hide filters

poskytovat školení v oblasti udržitelného rozvoje a řízení cestovního ruchu

Description

Description

Zajistit školení a budování kapacit pro zaměstnance, kteří pracují v odvětví cestovního ruchu, aby byli informováni o osvědčených postupech v oblasti rozvoje turistických destinací a vytváření balíčků při současném zajištění minimálního dopadu na životní prostředí a místní komunity a přísného zachování chráněných oblastí a druhů volně žijících živočichů a rostlin.