Skip to main content

Show filters

Hide filters

dodržovat závazky plynoucí ze stanov společnosti

Description

Description

Chápat, dodržovat a uplatňovat závazky plynoucí ze stanov společnosti v každodenním výkonu práce.