Skip to main content

Show filters

Hide filters

dodržovat standardy kvality překladu

Description

Description

Dodržovat schválené standardy, jako je evropský standard EN 15038 a standard ISO 17100, zajistit splnění požadavků kladených na poskytovatele jazykových služeb a zaručit jednotnost.