Skip to main content

Show filters

Hide filters

kalibrovat elektronické přístroje

Description

Description

Napravit a upravit spolehlivost elektronického nástroje měřením výstupů a porovnávání výsledků s údaji referenčního zařízení nebo se souborem standardizovaných výsledků. To se provádí v pravidelných intervalech, které jsou stanoveny výrobcem, a používají se přitom kalibrační zařízení.

Alternativní označení

upravovat elektronické přístroje

upřesňovat nastavení elektronických přístrojů

nastavovat elektronické přístroje

kalibrovat elektronický přístroj

nakalibrovat elektronický přístroj

nakalibrovat elektronické přístroje

Vztahy