Skip to main content

Show filters

Hide filters

udržovat řezací vybavení v dobrém stavu

Description

Description

Zajistit, že řezací vybavení je vždy v dobrém a bezpečném provozním stavu. Kontrolovat vybavení z hlediska závad. Nahradit vadné nebo opotřebované díly v souladu s pokyny. Bezpečně uchovávat díly, když se nepoužívají. Uvědomit odpovědnou stranu v případě velkých nebo nebezpečných závad.