Skip to main content

Show filters

Hide filters

spravovat smlouvy

Description

Description

Vyjednat podmínky, náklady a další specifikace smlouvy a zajistit, aby byly v souladu s právními požadavky a byly právně vymahatelné. Dohlížet na plnění smlouvy, dohodnout se na jakýchkoli změnách a zdokumentovat je v souladu s veškerými právními omezeními.

Vztahy