Skip to main content

Show filters

Hide filters

zajistit shodu plavidla s předpisy

Description

Description

Kontrolovat plavidla, jejich součásti a vybavení; zajistit shodu s normami a specifikacemi.

Vztahy