Skip to main content

Show filters

Hide filters

rozpoznat příležitosti k cenové úpravě

Description

Description

Upravit ceny tak, aby maximalizovaly příjmy, včetně balíčků s označením cen, pro výkonnost značky a rozvoj podnikání.

Vztahy