Skip to main content

Show filters

Hide filters

radit v případě porušení předpisů

Description

Description

Poskytovat rady ohledně preventivních a nápravných opatření; napravovat porušení nebo neuposlechnutí právních předpisů.