Skip to main content

Show filters

Hide filters

spravovat data

Description

Description

Spravovat všechny typy datových zdrojů v průběhu jejich životního cyklu, a to prováděním profilace dat, oddělování, standardizace, řešení problémů, čištění, zlepšování a provádění auditů. Zajistit, aby údaje byly vhodné pro daný účel, a to za použití specializovaných nástrojů ICT ke splnění kritérií kvality údajů.

Alternativní označení

řídit data

provozovat nástroje pro správu dat

zajišťovat správu dat

správa dat

Vztahy