Skip to main content

Show filters

Hide filters

vytvářet 3D prototypy obuvi v nástroji CAD

Description

Description

Být schopen číst a chápat vizuální prvky a technické konstrukční specifikace z ručně nebo počítačově vyrobených náčrtů, obrázků a výkresů. Digitalizovat nebo skenovat ševcovská kopyta. Vytvořit návrh podle tvaru kopyta v souladu s rozměrovými požadavky zákazníka. Provést 3D modelování obuvi pomocí různých funkcí softwaru CAD, jako je výroba, manipulace a zkoušení virtuálních zobrazení pro počítačovou podporu 3D výtvarného a technického návrhu obuvi. Vytvářet alternativní návrhy a vyvíjet virtuální modely a sběrné linky. Vytvořit prezentační tabule a katalogy.