Skip to main content

Show filters

Hide filters

poskytovat písemný obsah

Description

Description

Poskytovat informace v písemné formě prostřednictvím digitálních nebo tištěných médií podle potřeb cílové skupiny. Strukturovat obsah podle specifikací a norem. Používat pravidla gramatiky a pravopisu.

Alternativní označení

odborné psaní

poskytovat odborně napsaný text a obsah

písemně sdělovat informace

komunikovat písemně

poskytnout písemný obsah

Vztahy