Skip to main content

Show filters

Hide filters

zajišťovat řádnou správu dokumentů

Description

Description

Zaručit, že jsou dodržovány normy a pravidla sledování a zaznamenávání dokumentů pro správu dokumentů, jako je zajištění toho, aby byly identifikovány změny, aby dokumenty byly čitelné a aby se nepoužívaly zastaralé dokumenty.

Alternativní označení

náležitě spravovat dokumenty

zajišťovat řádnou správu dokumentu

zajišťovat vhodnou evidenci dokumentů

zajistit řádnou správu dokumentů

zajišťovat vhodné vedení dokumentů

Vztahy