Skip to main content

Show filters

Hide filters

poskytovat poradenství ke strategiím pro studenty se speciálními potřebami

Description

Description

Doporučit výukové metody a fyzické změny ve třídě, které mohou pedagogičtí pracovníci využít k usnadnění změny pro studenty se speciálními potřebami.