Skip to main content

Show filters

Hide filters

monitorovat lázně na vyvíjení filmu

Description

Description

Fotografický film se vloží do chemických lázní, např. do kyseliny citronové a thiosulfátu amonného, sledovat teplotu a dobu zpracování.