Skip to main content

Show filters

Hide filters

komunikovat s příjemci zdravotní péče

Description

Description

Komunikovat s klienty a jejich pečovateli, s povolením pacienta, informovat je o pokroku klientů a pacientů a zachovávat důvěrnost.

Vztahy