Skip to main content

Show filters

Hide filters

elektrické zkušební metody

Description

Description

Zkušební postupy prováděné na elektrických zařízeních a strojích s cílem kontrolovat výkonnost a kvalitu elektrického zařízení a jeho soulad se specifikacemi. Při těchto zkouškách se elektrické vlastnosti, jako je napětí, proud, odpor, kapacita a induktance, měří pomocí elektrického měřicího zařízení, jako jsou multimetry, osciloskopy a voltmetry.