Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

řídit se harmonogramem výroby

Description

Description

Řídit se výrobním harmonogramem s přihlédnutím ke všem požadavkům, lhůtám a potřebám. Tento harmonogram nastiňuje, které jednotlivé komodity musí být v daném období produkovány, a obsahuje různé oblasti zájmu, jako je výroba, personál, stav zásob atd. Je obvykle spojen s výrobou, kde plán uvádí, kdy a jaká bude poptávka po každém výrobku. Využít všechny informace při vlastním provádění plánu.

Vztahy