Skip to main content

Show filters

Hide filters

ovládat sací ramena

Description

Description

Ovládat sací ramena, která obsahují sací hadici, skrze níž jsou odváděny vybagrované materiály. Zvedat a snižovat sací rameno za účelem zahájení a ukončení provozu nebo vyhnutí se překážkám.