Skip to main content

Show filters

Hide filters

identifikovat zdravotní přínosy nutričních změn

Description

Description

Rozpoznat účinky změn ve výživě na lidský organismus a jejich pozitivní dopady.

Alternativní označení

identifikovat zdravotní přínosy změn ve výživě