Skip to main content

Show filters

Hide filters

zajišťovat řízení projektů

Description

Description

Řídit a plánovat různé zdroje, jako jsou lidské zdroje, rozpočet, termíny, výsledky a kvalita nezbytná pro konkrétní projekt, a sledovat pokrok projektu s cílem dosáhnout konkrétního cíle ve stanovené době a v rámci vyčleněného rozpočtu.

Vztahy