Skip to main content

Show filters

Hide filters

provádět testování systému

Description

Description

Vybírat, provádět a sledovat testování softwaru nebo hardwaru s cílem odhalit systémové nedostatky v rámci integrovaných systémových jednotek, dílčích sestav a systému jako celku. Organizovat zkoušky, jako je testování instalace, testování bezpečnosti a testování grafického uživatelského rozhraní.

Alternativní označení

provést testování systémů

zajišťovat testy systémů

provádět zkoušky systémů

testovat systém

provádět testování systémů

provést testování systému