Skip to main content

Show filters

Hide filters

kontrolovat potápěčskou výstroj

Description

Description

Zkontrolovat potápěčskou výstroj s ohledem na platnost osvědčení, aby byla zajištěna jeho vhodnost. Zajistit, aby veškeré potápěčské vybavení bylo zkontrolováno kompetentní osobou před použitím, a to alespoň jednou v každém dni, kdy má být použito. Zajistit, aby bylo odpovídajícím způsobem testováno a opraveno.