Skip to main content

Show filters

Hide filters

vypracovat odhad nákladů na požadované zásoby

Description

Description

Hodnotit množství a náklady požadovaných dodávek, například různých potravin a přísad.