Skip to main content

Show filters

Hide filters

tržní ceny

Description

Description

Kolísání cen podle tržní a cenové pružnosti a faktory ovlivňující trendy v tvorbě cen a změny na trhu v dlouhodobém a krátkodobém horizontu.