Skip to main content

Show filters

Hide filters

podporovat uživatele systémů ICT

Description

Description

Komunikovat s koncovými uživateli, informovat je o tom, jak plnit úkoly, používat podpůrné nástroje a metody informačních a komunikačních technologií k řešení problémů a zjišťovat možné nežádoucí účinky a poskytovat řešení.

Alternativní označení

asistovat uživatelům systémů ICT

podporovat uživatele ICT

podporovat uživatele systému ICT

podporovat uživatele systémů IKT

podpořit uživatele systémů ICT

poskytovat podporu uživatelům systémů ICT

poskytovat pokyny k používání ICT