Skip to main content

Show filters

Hide filters

standardy pro internetové elektronické učení

Description

Description

Normy a specifikace používané pro internetové elektronické učení, jako je Sharable Content Object Reference Model (SCORM), které definují komunikaci mezi obsahem na straně zákazníka a hostitelským systémem podporovaným systémem řízení studia.

Alternativní označení

standard pro internetové elektronické učení

standardy pro internetové e-učení

normy pro internetové učení

standardy pro e-učení