Skip to main content

Show filters

Hide filters

kontrolovat práškové složky

Description

Description

Kontrolovat šarže a složky a zajistit, aby váhy a míry byly v souladu se stanoveným vzorcem.