Skip to main content

Show filters

Hide filters

identifikovat potřeby uživatelů ICT

Description

Description

Stanovit potřeby a požadavky uživatelů ICT konkrétního systému pomocí analytických metod, jako je analýza cílové skupiny.

Alternativní označení

identifikovat potřeby uživatele ICT

identifikovat potřeby uživatelů IKT

identifikovat potřeby uživatelů informačních technologií

techniky pro identifikaci potřeb uživatelů ICT

určit potřeby uživatelů ICT