Skip to main content

Show filters

Hide filters

designové myšlení

Description

Description

Proces využívaný k nalezení kreativního řešení problému, kde klíčovým prvkem je uživatel. Přístup spočívá v pěti fázích – empatie, definování problému, inovativní myšlenky, prototyp a testování – a cílem je zpochybnit předpoklady a opakování řešení, která lépe vyhovují potřebám uživatele.