Skip to main content

Show filters

Hide filters

kontrolovat pachy z výroby průmyslových krmiv

Description

Description

Tlumit zápach vznikající při mletí, vytápění a chlazení, vypouštět kapalný odpad a jiné emise. K danému účelu lze použít jednotky termické oxidace.