Skip to main content

Show filters

Hide filters

posuzovat finanční životaschopnost

Description

Description

Revidovat a analyzovat finanční informace a požadavky projektů, jako je jejich rozpočtové hodnocení, očekávaný obrat a hodnocení rizik pro určení přínosů a nákladů projektu. Posuzovat, zda dohoda nebo projekt splatí investice a zda potenciální zisk stojí za finanční riziko.

Vztahy