Skip to main content

Show filters

Hide filters

integrovat systémové součásti

Description

Description

Zajišťovat výběr a využití technik a nástrojů integrace s cílem naplánovat a provést integraci hardwarových a softwarových modulů a součástí do systému.

Vztahy