Skip to main content

Show filters

Hide filters

práce s čísly a mírami

Description

Description

Využívat číselný a matematický obsah, informace, myšlenky a procesy za účelem splnění základních požadavků učení a práce; patří sem porozumění číslům, vzorům, tvarům a prostoru, matematickému jazyku, symbolům, postupům a způsobům myšlení za účelem dosažení konkrétních cílů.