Skip to main content

Show filters

Hide filters

zřídit pro staveniště dočasnou infrastrukturu

Description

Description

Zřídit celou řadu dočasných infrastruktur používaných na staveništích. Postavit ohrazení a značky. Instalovat stavební vozíky a zajistit, aby byly připojeny k elektrickému vedení a k přívodu vody. Zajišťovat zásoby a likvidaci odpadu rozumným způsobem.

Vztahy