Skip to main content

Show filters

Hide filters

pořádat kulturní akce festivaly a výstavy

Description

Description

Pořádat akce ve spolupráci s místními zúčastněnými stranami, které propagují místní kulturu a dědictví.

Alternativní označení

propagovat místní kulturu a dědictví

pořádat festivaly

pořádat festivaly výstavy a kulturní akce

pořádat kulturní akce festivaly a výstavy

pořádat výstavy festivaly a kulturní akce

organizovat kulturní akce festivaly a výstavy

pořádat kulturní akce výstavy a festivaly

pořádat výstavy a vernisáže

pořádat kulturní akce