Skip to main content

Show filters

Hide filters

podporovat zaměstnatelnost osob se zdravotním postižením

Description

Description

V rámci možností zajistit pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením provedením nezbytných úprav, a to v souladu s vnitrostátními právními předpisy a politikou přístupnosti. Zajistit, aby tyto osoby byly zcela začleněny do pracovního prostředí, a to podporou kultury přijetí v organizaci a bojem proti případným předsudkům a stereotypům.