Skip to main content

Show filters

Hide filters

podávat hlášení o otázkách životního prostředí

Description

Description

Sestavovat zprávy o otázkách životního prostředí a komunikace o problémech. Informovat veřejnost nebo zainteresované strany v daném kontextu o příslušných nedávných událostech v oblasti životního prostředí, o prognózách týkajících se budoucnosti životního prostředí a o jakýchkoli problémech a možných řešeních.